Filtr
nalezeno 41 záznamù
řadit
Jedná se o přírodní organické látky obsahující dusík. Jsou produktem metabolismu některých bílkov...
Jedná se o jeden z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním (analýzou) složení látek a směsí. Lze ...
Anorganická chemie je oborem chemie, který se zabývá tvorbou, složením, strukturou, vlastnostmi a...
Jedná se o látky, které obecně zabraňují oxidaci jiných látek. Jsou velmi důležité a podstatné i ...
Aromatické uhlovodíky nazývané též "Areny" jsou sloučeniny, které byly původně pojmenovány podle ...
Barvení je proces, při němž se k pozorovanému vzorku přidává barvící látka. Tento proces slouží v...
Barviva  
Někdy též pigmenty jsou látky, které slouží k obarvení různých látek směsí či potravin. V potravi...
Bezpečnost potravin by měla být prioritou každého moderního a kulturního státu. Pod pojmem bezpeč...
Základem cukrářského výrobku je pekařský výrobek, který je naplněn, přelitý polevou nebo ozdoben....
Droždí, tak jak jej známe z obchodů, je množství živých buněk (kvasinek) druhu Saccharomyces cere...
Elektro  
-
Geneticky modifikované potraviny jsou produkty, případně těla záměrně geneticky upravených organi...
Jedná se o jednu ze základních metod analytické chemie. Vzhledem k českému názvu "Vážková analýza...
Heterocyklické sloučeniny jsou, jak už název napovídá, cyklické sloučeniny obsahující mimo atomů ...
Chov hospodářských zvířat je činnost, kterou člověk vykonává už od doby kamenné. Jedná se o využí...
Měděné potrubí a tvarovky pro rozvody vytápění a vodoinstalace využití materiálu Cu způsoby spoj...
Účelem konzervace potravin je dosáhnout prodloužení jejich trvanlivosti a vyhnout se tak jejich z...
Krmiva  
Krmivo je látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně zpracované nebo nezp...
Pod pojmem lahůdky se skrývají výrobky studené i teplé kuchyně určené k přímé spotřebě. Jsou podá...
Metabolismus neboli také látková přeměna je soubor reakcí a enzymových reakcí při nichž dochází k...
Náplně jsou hmoty (polotovary), kterými jsou plněny pekařské, cukrářské či jiné potravinářské výr...
Organické názvosloví je součást organické chemie, která se zabývá pojmenováním organických moleku...
Nukleové kyseliny jsou molekuly nacházející se v každé živé buňce. Dva nejznámější zástupci z tét...
Očkování mikroorganismů je činnost, při níž dochází k vnášení mikroorganismů do pro ně vhodného p...
Okopaniny jsou plodiny nazvané podle dřívějšího způsobu jejich ošetřování a pečování o ně - okopá...
BSE (Bovinní spongioformní encefalopatie) nebo také "Nemoc šílených krav" je prionové onemocnění ...
Rozdíl mezi ovocem a zeleninou je předmětem diskuze a závisí na úhlu pohledu. Ovoce lze charakter...
Počítání buněk probíhá několika způsoby. Jedním z nich je počítání v tzv. počítací komůrce, kdy j...
Jsou to plodiny, které obsahují velké množství tzv. sekundárních metabolitů, které odpovídají za ...
Polymer je přírodní nebo syntetická látka, v jejichž makromolekule se jako článek v řetězu mnohon...
Přírodní zdroje uhlovodíků lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou jimi fosilní zdroje a zdr...
Rodinný pivovar BERNARD v Humpolci dosáhl řady úspěchů a každý rok na jeho kontě přibývají další ...
Vejce  
Hlavní úkolem vejce je zajištění reprodukce daného druhu (např. drůbež). Stává se však i potravou...
Koláč je druh sladkého pečiva, který spadá do skupiny jemného pečiva. Je vyráběn ve větších i men...
Líh (chemicky ethanol) je produktem tzv. alkoholového kvašení. Kvašení probíhá za účasti kvasinek...
Těstoviny jsou produkt vyrobený z nekynutého a chemicky nekypřeného těsta. Základními surovinami ...
Tlačenka je masný výrobek nejčastěji z vepřového masa, ale může být použito i jiných mas. Jde o k...
Vánočka je pekařský výrobek ze skupiny jemného pečiva. Základními surovinami pro výrobu jsou mouk...
Výroba mléka začíná samozřejmě u domácího zvířete (zejména kravské, kozí, ovčí mléko). Získané ml...
Jako základní živiny obecně označujeme sacharidy, proteiny a lipidy. Správně složená a vyvážená s...
Jedná se o podklady (substráty), které umožňují optimální růst a životní podmínky určitým mikroor...
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy", reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.0010.
Projekt realizuje Švehlova střední škola polytechnická Prostějov.
Mapa stránek