Počítání buněk probíhá několika způsoby. Jedním z nich je počítání v tzv. počítací komůrce, kdy je počet buněk určován pomocí mikroskopu v určitém objemu vzorku a následně přepočítáván na 1 ml objemu vzorku. Jinou variantou, přístrojovou, je počítání v tzv. průtokovém cytometru, který kromě počítání množství buněk zjišťuje a zaznamenává např. jejich velikost či další informace.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.