Jedná se o podklady (substráty), které umožňují optimální růst a životní podmínky určitým mikroorganismům. Podle typu organismu se liší i složení příslušné živné půdy. Rozlišujeme tzv. selektivní půdy, které slouží pro dobrý růst jen určitého organismu a tím ho selektujeme od jiných, nebo tzv. diagnostické půdy sloužící pro zjištění a rozlišení různých typů mikroorganismů. Příkladem živných půd může být např. krevní agar nebo Endova půda.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.