Organické názvosloví je součást organické chemie, která se zabývá pojmenováním organických molekul. Základem pro organické názvosloví je pojmenování uhlovodíků a aromatických uhlovodíků. Od nich jsou následně odvozeny názvy jejich derivátů. Platí zde přitom určité preference jednotlivých funkčních skupin na základě jejich důležitosti. Mezinárodní úpravou pravidel názvosloví se zabývá organizace IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii).
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 31
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.