Jedná se o přírodní organické látky obsahující dusík. Jsou produktem metabolismu některých bílkovin. Jedná se o látky vyskytující se zejména v tělech rostlin. Vyskytují se však také v tělech některých živočichů. V tělech organismů mají zejména obrannou funkci, protože se mnohdy jedná o látky toxické. Některé z nich jsou však využívány člověkem, jiné jsou užívány jako drogy. Mezi nejznámější alkaloidy patří nikotin, atropin, kofein, taxan (v tisu červeném), ale i kokain nebo morfin.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.