Geneticky modifikované potraviny jsou produkty, případně těla záměrně geneticky upravených organismů (nejčastěji rostlin). Lidským zásahem jsou do těl organismů vnášeny vhodně zvolené geny, které vedou k získání nových a vhodných vlastností organismů (odolnost suchu nebo naopak vlhku, škůdcům, zaručení vyšší produkce semen, listů či úpravu jejich struktury, atd.).
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.