BSE (Bovinní spongioformní encefalopatie) nebo také "Nemoc šílených krav" je prionové onemocnění skotu. Při přenosu ze skotu na člověka vyvolává tzv. Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. BSE byla poprvé zjištěna u skotu v roce 1986 a v následujících letech i u jiných druhů zvířat. Jako nemoc šílených krav se označuje z toho důvodu, že v pozdních stádiích vyvolává u krav neobvyklé chování.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.