Jedná se o jeden z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním (analýzou) složení látek a směsí. Lze ji dělit na dvě základní části: kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní chemie se zabývá přítomností jednotlivých složek vzorku (zda jsou prvek, látka či iont přítomné ve vzorku). Kvantitativní chemie zkoumá množství (kvantitu) určité složky ve vzorku (kolik určitého prvku, látky či iontu vzorek obsahuje). V současné době se do velké pozornosti veřejnosti dostávají etikety nejrůznějších potravin, které uvádějí jejich složení. Například zde nachází analytická chemie jedno ze svých mnoha uplatnění.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 110
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.