Metabolismus neboli také látková přeměna je soubor reakcí a enzymových reakcí při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a živých organismech. Součástí jsou rozklad látek, nejčastěji za uvolnění energie (katabolismus) a vznik nových látek a molekul, nejčastěji za spotřeby energie (anabolismus). Často se objevuje pojem bazální metabolismus, který zahrnuje látkové přeměny probíhající v organismu, který nevykonává žádnou činnost a to ani termoregulaci.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.