Přírodní zdroje uhlovodíků lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou jimi fosilní zdroje a zdroje recentní. Mezi fosilní zdroje patří zejména zemní plyn, ropa a uhlí. Jedná se o zdroje vzniklé v minulosti, a které jsou v krátké době neobnovitelné. Recentní zdroje jsou zastoupeny organickými látkami, které vznikly fotosyntézou rostlin a jsou obnovitelné v relativně krátké době. Patří sem např. dřevo, cukry, tuky, bílkoviny.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.