Líh (chemicky ethanol) je produktem tzv. alkoholového kvašení. Kvašení probíhá za účasti kvasinek, které požírají cukr rozpuštěný v roztoku a jako vedlejší produkt a vlastně odpad kvasinek, vzniká ethanol. Ten je následně několikrát předestilován tak, aby byl získán čistý líh, který je dále zpracováván např. do alkoholických nápojů. Tento proces je podstatou výroby např. vína, piva či slivovice. Líh, který není dostatečně čistý nebo dostatečně upraven pro účely potravinářství se používá pro výrobu paliv nebo technického lihu. (http://www.liho-blanice.cz/eshop/product.php?id_product=19)
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.