Jedná se o jednu ze základních metod analytické chemie. Vzhledem k českému názvu "Vážková analýza" je podstatou této metody zejména opakované vážení. Vzorek je zvážen, rozpuštěn, převeden srážením na nerozpustnou sraženinu a následně, v případě potřeby, na sloučeninu definovaného složení spalováním či žíháním. Ta je opět vážena a z navážky je vypočítáno množství sledované části (iont, prvek, sloučenina) v celém vzorku.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 25
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.