Očkování mikroorganismů je činnost, při níž dochází k vnášení mikroorganismů do pro ně vhodného prostředí (tzv. živná půda či substrát), v němž dojde k jeho růstu a množení. (http://labmet.zshk.cz/vyuka/kultivace-bakterii.aspx)
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.