Anorganická chemie je oborem chemie, který se zabývá tvorbou, složením, strukturou, vlastnostmi a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin. Do anorganické chemie nespadá tzv. chemie uhlíku a chemie některých sloučenin křemíku, které jsou studovány v rámci organické chemie.
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.