Aromatické uhlovodíky nazývané též "Areny" jsou sloučeniny, které byly původně pojmenovány podle charakteristického zápachu. Dnes se tímto názvem označují látky splňující tzv. "pravidla aromaticity." Celá řada aromatických sloučenin se vyskytuje v ropě. Podílí se však i na tvorbě živých organismů (např. pyrimidin, jako základ některých dusíkatých bazí DNA).
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 62
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.