Heterocyklické sloučeniny jsou, jak už název napovídá, cyklické sloučeniny obsahující mimo atomů uhlíku a vodíku i jiné atomy. Jeden nebo i několik atomů jiných prvků. Často se jedná o atomy kyslíku, dusíku a síry, ale i dalších prvků. Podle těchto prvků je potom můžeme dělit na kyslíkaté, dusíkaté, sirné atd.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 41
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.