Rozdíl mezi ovocem a zeleninou je předmětem diskuze a závisí na úhlu pohledu. Ovoce lze charakterizovat sladké jedlé plody plodenství a semena víceletých rostlin, nejčastěji dřevin. Naproti tomu zeleninu lze definovat jako jedlou část jednoletých či dvouletých rostlin. Ovoce a zeleninu by bylo také možné rozlišovat na základě obsahu cukru. (http://fitness-fight.cz/proc-jsou-ovoce-a-zelenina-zivotne-dulezite/)
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.